ZNAK-POL MG
ul. Średnia 16a 44-350 Gorzyce Telefon 32-4257010
goddom-online@home.pl
http://www.znak-pol.com.pl/
Produkty Cena (brutto) Cena (netto) Cena promocyjna
B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-2 Zakaz wiazdu 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjatkiem motocykli jednośladowych 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-3a Zakaz wiazdu autobusów 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-4 Zakaz wiazdu motocykli 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-8 Zakaz wiazdu pojazdów zaprzęgowych 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-9 Zakaz wiazdu rowerów 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-10 Zakaz wiazdu motorowerów 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-11 Zakaz wiazdu wózków rowerowych 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-12 Zakaz wiazdu wózków ręcznych 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-13 Zakaz wiazdu z materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-13a Zakaz wiazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-14 Zakaz wiazdu pojazdów z materiałami które mogą skazić wodę 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-15 Zakaz wiazdu pojazdów o szerokości ponad 2 m 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-16 Zakaz wiazdu pojazdów o wysokości ponad 2m 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-17 Zakaz wiazdu pojazdów o długości ponad 6m 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-18 Zakaz wiazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5t 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-19 Zakaz wiazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-20 STOP 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-21 Zakaz skręcania w lewo 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B- Zakaz skrecania w prawo 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-23 Zakaz zawracania 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-24 Koniec zakazu zawracania 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-25 Zakaz wyprzedzania 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-27 Koniec zakazu wyprzedzania 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-29 Zakaz używania sygnałów dzwiękowych 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dzwiękowych 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdzających z przeciwka 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-32 Stój kontrola celna 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-33 Ograniczenie prędkości 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-34 Koniec ograniczenia prędkości 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-35 Zakaz postoju 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-36 Zakaz zatrzymywania się 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B- 37 Zakaz postoju w dni nieparzyste 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-38 Zakaz postoju w dni parzyste 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-41 Zakaz ruchu pieszych 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł
B-42 Koniec zakazów 116,85 zł 95,00 zł 119,98 zł